Drzna vizija prostega deljenja talentov

Podjetje ima izziv s katerim se prijavi v TALENT Cloud. Izzivi so lahko najrazličnejši od splošnih, kadrovskih, poslovnih in tehničnih. Običajno gre za izziv, ki ga podjetje že dlje časa rešuje ali pa zanj nima potrebnih kompetenc. Lahko gre za željo po iskanju podobnih praks v drugih podjetjih ali za testiranje ideje. Največ pa bo podjetje v izmenjavi pridobilo, če bo izziv zelo konkreten s pravimi podatki in v želji po razvijanju nečesa novega.

Na TALENT Cloud platformi se poskrbi, da se za izziv podjetja najde svetovalca izziva. Svetovalec prihaja z drugega podjetja, na izziv pa se lahko odzove po tem, ko je izziv znan. Podjetje svetovalca je lahko z iste ali pa z druge industrije in ima na področju izziva izkušnje. Izkušnje lahko izhajajo s strani podjetja, ki je izziv že rešilo v preteklosti ali pa s strani profesionalnih ali osebnih izkušenj zaposlenega samega.

Paru z dveh različnih podjetij se pridruži tudi skrbnik para, ki poskrbi za to, da izmenjava poteka nemoteno in se vključuje po potrebi.

Sodelovalnih parov pa je v celotnem TALENT Cloudu več. Pri tem poskušamo slediti principu DAJ – DAM. Torej, če ima podjetje pokrita 2 izziva, ki ga rešujejo strokovnjaki z drugih podjetij, potem strmimo k temu, da to podjejte tudi zagotovi 2 svetovalca na ostalih izzivih.

Ni nujno, da podjetje A, pokrije izziv podjetja B in podjetje B pokrije izziv podjejta A. V TALENT Cloudu sodeluje veliko podjetij, zato so možnosti za pokrivanje medsebojnih izzivov zares velike. Primer na sliki je konkretna situacija s pilotnega primera Talent Clouda v letu 2019.

Pridruži se podjetjem, ki oblikujejo prihodnost.
Talent Cloud je prvi projekt, ki s svojo drzno vizijo prostega deljenja talentov povezuje že več kot 20 podjetij.
pridruži se